Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 128779 έχουν ανακοινωθεί.