Μια (1) θέση Τεχνικού Εργαστηρίου - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0603]