Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στην Ιστορία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MACAUTH

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στην Ιστορία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MACAUTH

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.05.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών