TEARSENSE - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη

Job Board

TEARSENSE - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη

Position Description

Μετρήσεις (in situ) του πάχους της λιπώδους και της υδατώδους στιβάδας των δακρύων, με ελλειψόμετρο βασισμένο σε οπτική κοιλότητα με χρονική απόκριση μs. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις Φυσικές επιστήμες  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων  
  • Εμπειρία με παλμικά λέιζερ  
  • Εμπειρία σε φασματοσκοπία  
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Π. Ρακιτζή (ptr@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος TEARSENSE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

5 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.05.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 20.05.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ