Πρόσκληση για την πλήρωση μιας θέσης μεταπτυχιακού υποτρόφου (υποψήφιου/ας διδάκτορας/ισσας) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση μιας θέσης μεταπτυχιακού υποτρόφου (υποψήφιου/ας διδάκτορας/ισσας) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.06.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών