Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 144990 έχουν ανακοινωθεί.