Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 144981 έχουν ανακοινωθεί.