Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 144333 έχουν ανακοινωθεί.