Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 144303 έχουν ανακοινωθεί.