Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 62835 έχουν ανακοινωθεί.