Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 62834 έχουν ανακοινωθεί.