Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 62832 έχουν ανακοινωθεί.