Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 52780 έχουν ανακοινωθεί.