Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 60818 έχουν ανακοινωθεί.