Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 61182 έχουν ανακοινωθεί.