Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 54429 έχουν ανακοινωθεί.