Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"