Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 68247 έχουν ανακοινωθεί.