Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέσεις με αριθ. πρωτ. 68247 έχουν ανακοινωθεί.