Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Απασχόληση στο πακέτο εργασίας του έργου ΠΕ2 «Ανάπτυξη – κατασκευή – Εκπαίδευση του Συστήματος – Δοκιμή του συστήματος». Συγκεκριμένα, συμμετοχή στην δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας (software/hardware) για την ταξινόμηση της φρεσκότητας ψαριών μέσω την εφαρμογής εκπαιδευμένων αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης (inference) σε υπερφασματικής εικόνες, καθώς και της αλληλεπίδρασης της πλατφόρμας με το σύστημα αποθετηρίου. Συμμετοχή σε δράσης δημοσιότητας ΠΕ3.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής