Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 70129 έχουν ανακοινωθεί.