Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Acoustic biosensor for rapid and sensitive COVID-19 antibodies detection in whole blood and at the point-of-care» με αριθμό πρότασης 4969 (Ακρωνύμιο: AcouBioCoV) στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»-ΕΛΙΔΕΚ [Ref # ELD-0381]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Acoustic biosensor for rapid and sensitive COVID-19 antibodies detection in whole blood and at the point-of-care» με αριθμό πρότασης 4969 (Ακρωνύμιο: AcouBioCoV) στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»-ΕΛΙΔΕΚ [Ref # ELD-0381]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας