Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 75967 έχουν ανακοινωθεί.