Πλήρωση μιας (1) θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1442 και τίτλο: «Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study», στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» [Ref # ELD-0398]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1442 και τίτλο: «Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study», στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» [Ref # ELD-0398]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.08.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας