Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»