Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "VOCAT"