Ερευνήτρια του ITE-ΙΜΒΒ εκλέγεται μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) | Νέα

Press Releases

Ερευνήτρια_του_ITE-ΙΜΒΒ_εκλέγεται_μέλος_του_Ευρωπα
16.06.2017

Ερευνήτρια του ITE-ΙΜΒΒ εκλέγεται μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ)

Η Δρ. Παναγιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει εκλεγεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). Το ΕΜΒΟ προωθεί την αριστεία στις επιστήμες της ζωής και περιλαμβάνει περισσότερα από 1700 μέλη.Η Δρ. Ποϊράζη συμπεριλαμβάνεται στους 65 άριστους ερευνητές που εκλέχθηκαν για το 2017.

Στόχος του ΕΜΒΟ είναι να υποστηρίξει ταλαντούχους ερευνητές σε όλα τα στάδια της καριέρας τους και να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος επιστημονικής αριστείας. Η Δρ. Ποϊράζη έλαβε τηνεξαιρετικά τιμητική και ανταγωνιστική αυτή διάκριση ως αναγνώριση των αφοσιωμένων και μακροχρόνιων ερευνών της που χαρακτηρίζονται από υψηλού κύρους επιτεύγματα στην κατανόηση του ρόλου των δενδριτών στη μνημονική λειτουργία νευρικών κυκλωμάτων.

Η Δρ. Ποϊράζη ηγείται του εργαστηρίου Υπολογιστικών Νευροεπιστημών του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. Η έρευνά της εστιάζεται στην κατανόηση της συμβολής των δενδριτών στην επεξεργασία πληροφοριών στον εγκέφαλο, τη μάθηση και τη δημιουργία μνημών μέσω της χρήσης υπολογιστικών μοντέλων. Η Δρ. Ποϊράζη έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τη συμβολή της στις Νευροεπιστήμες, συμπεριλαμβανομένων του βραβείου Νέων Ερευνητών του EMBOτο 2005, δυο υποτροφίες MarieCurie(2002 & 2008), τη βραβείο StartingGrantτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) το 2012 και το βραβείο Νέων Κυπρίων Ερευνητών «Μανώλης Χριστοφίδης» το 2014. Είναι μέλος του AcademiaNet, ενός Ευρωπαϊκού δικτύου εξαιρετικών γυναικών επιστημόνων, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νέων Ερευνητών, της Ομάδας Νέων Ερευνητών του Παγκόσμιου Οικονομικού Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας FENS-Kavli Network of Excellence.

Για περισσότερες πληροφορίες

EMBOPressRelease

Το εργαστήριο της Δρ. Παναγιώτας Ποϊράζη

www.dendrites.gr