Βραβείο Fulbright – Σημαντική Διάκριση για τον Αλέξανδρο Λάππα Διευθυντή Ερευνών του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

28.07.2016

Βραβείο Fulbright – Σημαντική Διάκριση για τον Αλέξανδρο Λάππα Διευθυντή Ερευνών του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Ο Αλέξανδρος Λάππας, Φυσικός, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, θα υποστηριχθεί από το Ίδρυμα Fulbright στο πλαίσιο του προγράμματος Επιστημόνων 2016-17 (www.fulbright.gr) για τη διεκπεραίωση μέρους της έρευνάς του σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα των ΗΠΑ.

Ως διακεκριμένος Fulbright Fellow στο Τμήμα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης Υλικών του Brookhaven National Laboratory, ο Δρ Λάππας θα μελετήσει τις φυσικές και χημικές διεργασίες που προσδίδουν βελτιωμένη λειτουργικότητα σε μοντέρνα ενεργειακά υλικά. Οι μελέτες θα χρησιμοποιηθούν ως γέφυρα για τη διασύνδεση της επιστημονικής του εμπειρίας με την επαγγελματική εκπαίδευση φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής στο Stony Brook University.

Το βραβείο, που έλαβε μετά από ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής από ανεξάρτητη Επιτροπή Κριτών στις ΗΠΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, αναγνωρίζει «τους υποτρόφους με βάση την ακαδημαϊκή τους αριστεία, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επιτεύγματα, συμμετοχή στα κοινά, την προοπτική ηγετικού ρόλου…».

Με το βραβείο Fulbright ο Δρ Λάππας θα υποστηρίξει την έρευνά του με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση εξωτικών καταστάσεων της ύλης όπου φορείς φορτίου κινούνται χωρίς ηλεκτρική αντίσταση (υπεραγωγιμότητα) διαμέσου οργανωμένων μικροσκοπικών μαγνητικών διπόλων. Το πεδίο αυτό απέκτησε πρόσφατα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον με την ανακάλυψη υπεραγωγιμότητας σε χημικές ενώσεις με κύριο συστατικό το σίδηρο που αποτελεί ένα υλικό το οποίο απαντάται σε πλείστες καθημερινές εφαρμογές. Ο Δρ Λάππας πρότεινε τη μελέτη δισδιάστατων κρυσταλλικών ενώσεων χαλκογενιδίων του σιδήρου προκειμένου να διερευνηθεί η ανταγωνιστική συνύπαρξη μαγνητισμού και υπεραγωγιμότητας, μια ανοιχτή πρόκληση, με σημαντικό ενδιαφέρον για τις κοινότητες της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και της Επιστήμης Υλικών. Η έρευνα των παραπάνω φυσικών μηχανισμών θα στηριχθεί στη μοναδική διακριτική ικανότητα μεθόδων «ολικής σκέδασης» φωτονίων (από σύγχροτρο) ή νετρονίων. Σκοπός της εν-λόγω έρευνας θα είναι η επιβεβαίωση θεωριών οι οποίες προβλέπουν ότι οι δομικές τροποποιήσεις στη νανοκλίμακα είναι σημαντικές για την επωφελή συνύπαρξη φαινομενικά ανταγωνιστικών ιδιοτήτων σε ενεργειακά υλικά υψηλής απόδοσης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από τη διερεύνηση των παραπάνω θεμελιωδών φυσικών ιδιοτήτων αναμένεται να αξιοποιηθούν στην κατασκευή αποδοτικότερων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με αντίκτυπο στο περιβάλλον και την οικονομία.

Στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, το έργο του Δρ Λάππα επικεντρώνεται στη δημιουργία πολύπλοκων, ανόργανων λειτουργικών κβαντικών (νανο)υλικών με χημικές μεθόδους, και στη φυσική μελέτη των αλληλένδετων δομικών και ηλεκτρονιακών καταστάσεών τους. Εξελιγμένα οξείδια και χαλκογενίδια μετάλλων, τα οποία συνθέτονται στο εργαστήριό του, εκμεταλλεύονται τη σύζευξη των νανο-χαρακτηριστικών τους με αλληλεπιδρώντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (funl.iesl.forth.gr/). Ως εκ τούτου, απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που εκτείνεται από την αποθήκευση δεδομένων και την κατάλυση ως τη βιοϊατρική διάγνωση και θεραπεία. Μέσω ενός διεθνούς δικτύου διεπιστημονικών συνεργασιών, το εργαστήριο του Δρ Λάππα στοχεύει στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης αιχμής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη χρηστικών ενεργειακών υλικών υψηλής απόδοσης, μέσα από προηγμένες πειραματικές τεχνικές.