Κώστας Φωτάκης

Κώστας Φωτάκης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Κώστας Φωτάκης διατέλεσε Πρόεδρος του ΙΤΕ από το 2011 έως το 2015. Σήμερα είναι «Διακεκριμένο Μέλος» του ΙΤΕ και Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019, θήτευσε ως Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας την πολιτική για την Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα και συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας.

Εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης και Καθηγητής Φυσικής το 1989. Υπήρξε Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ από το 1997 έως το 2013, ιδρυτής του Εργαστηρίου Λέιζερ και Εφαρμογών και επικεφαλής της Ερευνητικής Εγκατάστασης Λέιζερ (Ultraviolet Laser Facility) του ΙΗΔΛ, η οποία σήμερα μετέχει στην σύμπραξη “LASERLAB-Europe”, 35 επιλεγμένων από την ΕΕ Εργαστήριων Λέιζερ. Τη περίοδο 1994-1997 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το 2012-2013 διατέλεσε εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων. Από το 2010 είχε συμμετοχή σε Ομάδες Ειδικών (expert groups) της ΕΕ για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Πλαισίου για την Έρευνα. Επίσης, υπήρξε εκλεγμένος Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Group) της ΕΕ για τις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (2013-2015) και ιδρυτικό μέλος του European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Υπήρξε, ακόμη, Πρόεδρος στην Ομάδα Ειδικών για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στη στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της Φωτονικής (Photonics), της Φασματοσκοπίας και των εφαρμογών Λέιζερ, με έμφαση στη μελέτη αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας Λέιζερ με υλικά και στο χαρακτηρισμό και κατεργασία υλικών και βιο-υλικών με Λέιζερ. Έχει περισσότερες από 330 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 11.000 αναφορές, που αντιστοιχούν σε h-index μεγαλύτερο από 55 (ISI Web of Knowledge). Έχει συμμετάσχει σε εκδοτικές ομάδες διαφόρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και είναι συν-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσάρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας. Έχει λάβει μέρος ως κεντρικός (Plenary ή Keynote) ή προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις κι έχει διοργανώσει ως Πρόεδρος ή μέλος Επιστημονικών Επιτροπών πάγια διεθνή συνεδρία.

Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» (“Leadership Award”) της Optical Society of America (OSA) «…για δεκαετή ηγετικό ρόλο, και προσωπική ερευνητική συμβολή στον τομέα των εφαρμογών λέιζερ στη συντήρηση κι ανάδειξη έργων πολιτισμικής κληρονομιάς και για τον ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση της επιστημονικής αριστείας σε προγράμματα της επιστήμης των λέιζερ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ. …». Το 2005-6 επελέγη ως Springer Professor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Berkeley. Έχει, επίσης, εκλεγεί ισόβιο μέλος και Fellow της OSA και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οπτικής (European Optical Society – EOS). Το 2010 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Μασσαλίας και το 2019 του απενεμήθη το μετάλλιο «Dionyz Ilkovic» για τα δια βίου επιστημονικά του επιτεύγματα από την Ακαδημία Επιστημών της Σλοβακίας.