Επιτροπή για την ισότητα των φύλων

Επιτροπές

Επιτροπή για την ισότητα των φύλων

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των φύλων είναι η δημιουργία και ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου καθώς και η σύνταξη και παρακολούθηση του Οδικού Χάρτη (Roadmapping) για θέματα GAP (Gender Action Plan).

Η σύνθεση της Επιτροπής από 22.02.2021 είναι η ακόλουθη:

Ινστιτούτο Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος

Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών

Ιωάννης Πανταζής

Ζηνοβία Μητράκα

Ινστ. Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Κυριακή Χρυσοπούλου

Σταύρος Πισσαδάκης

Ινστ. Μεσογειακών Σπουδών

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Νικόλαος Ποταμιάνος

Ινστ. Αστροφυσικής

Ιωάννης Αντωνιάδης

Βασιλική Παυλίδου

Ινστ. Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Αθανασία Παπουτσή

Αναστάσιος Παυλόπουλος

Ινστ. Πληροφορικής

Ειρήνη Φουντουλάκη

Μάγδα Χατζάκη

Ινστ. Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Μαρία Κλάπα

Θεόφιλος Ιωαννίδης

Ινστ. Πετρελαϊκής Έρευνας

Σπυρίδων Μπέλλας

Εμμανουήλ Σταματάκης

Κεντρική Διεύθυνση

Τζωρτζίνα Κακλαμάνη

Κάλλια Τζίκα

Επικοινωνία:

Μαρία Κλάπα, Πρόεδρος ΕΙΦ ΙΤΕ, mklapa@iceht.forth.gr, +30-2610-965249

Tζωρτζίνα Κακλαμάνη, Αντιπρόεδρος ΕΙΦ ΙΤΕ, georgina@admin.forth.gr, +30-2810 -391355

Ιστοσελίδα Επιτροπής

Gender Action Plan Foundation For Research and Technology

Πρώην Μέλη