Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»