Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “EOR-PNP”