Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5067590 [Ref # ESP-0400]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5067590 [Ref # ESP-0400]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.09.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας