Επανεκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής | Νέα

Ανακοινώσεις

Επανεκλογή_Διευθυντή_στο_Ινστιτούτο_Πληροφορικής
18.05.2021

Επανεκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης, καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) του Ινστιτούτου Πληροφορικής, επανεξελέγη στις 11/5/2021 Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Προέδρο τον Χριστόφορο Κοζυράκη, καθηγητή του Electrical Engineering and Computer Science, του Stanford University και αναμένεται ο διορισμός του.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι επίσης επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Έλαβε το Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1988 και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά το 1990 και το 1996 αντίστοιχα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αναπαράστασης γνώσης και του αυτοματοποιημένου λογισμού, της διαχείρισης δεδομένων, του Σημασιολογικού Διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Επιστήμη των Υπολογιστών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινοπραξίας για την Πληροφορική και τα Μαθηματικά ERCIM. Επίσης, είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα Δεδομένα, την Υπολογιστική και τις Ψηφιακές Ερευνητικές Υποδομές του ESFRI.