Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου SMARTOURISM - Σύστημα Απεικόνισης Μετεωρολογικών, Βιοκλιματικών και Ωκεανογραφικών Πληροφοριών για Τουριστικές Εφαρμογές | Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερίδα_παρουσίασης_αποτελεσμάτων_του_έργου_SMARTO
18.05.2022
17:30

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου SMARTOURISM - Σύστημα Απεικόνισης Μετεωρολογικών, Βιοκλιματικών και Ωκεανογραφικών Πληροφοριών για Τουριστικές Εφαρμογές

Ανοιχτή Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου SMARTOURISM, διοργανώνεται την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 και ώρα 17:30, στο ξενοδοχείο Amirandes στις Γούβες, από το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Αποτέλεσμα του έργου αυτού αποτελεί ένα πρωτότυπο, αυτοτελές σύστημα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρόγνωσης της τοπικής καιρικής κατάστασης και συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης της φυσιολογικής άνεσης του επισκέπτη, με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα υποστηρίζει τη βέλτιστη χρήση της παραλίας, κατά τη διάρκεια των διακοπών, και την επιλογή επιθυμητού προορισμού, αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα του βιοκλίματος τοπικά.

Επίσης, το σύστημα αυτό, αξιοποιεί παράκτια περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα που συλλέγονται τοπικά, από μετεωρολογικό σταθμό που φιλοξενείται στο ξενοδοχείο AMIRANDES, και εμπλουτίζονται με δορυφορικά δεδομένα από το σύστημα Copernicus και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για τη βιοκλιματική βελτίωση εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχής (παραλία, εσωτερικοί και περιβάλλοντες χώροι), λειτουργώντας ως ένα μικρό, τοπικό παρατηρητήριο διαχείρισης της παραλιακής περιοχής. Η συνεκτίμηση της κλιματικής αλλαγής, εξασφαλίζει την προσαρμοστικότητα και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της.

Πληροφοριακή πλατφόρμα SMARTOURISM

Η εφαρμογή του συστήματος SMARTOURISM βελτιώνει, μέσω της καινοτομίας της Έξυπνης Εξειδίκευσης, την ανταγωνιστικότητα των χρηστών και δημιουργεί πρόσβαση σε νέες, πιο απαιτητικές και ποιοτικές αγορές διεθνώς, μια εξέλιξη που συνάδει με τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο χρήστης.

Το SMARTOURISM χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΤΠΑ-28) με τίτλο Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete, που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πληροφορίες

Ν. Α. Καμπάνης, Δ/ντης Έρευνας, Επικεφαλής εργαστηρίου

Γ. Αλεξανδράκης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας,

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ

https://crl.iacm.forth.gr/