Η δημιουργία Ψηφιακών Διδύμων Ασθενών για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών, στο επίκεντρο νέου ερευνητικού προγράμματος με τη συμμετοχή του ΙΤΕ | Νέα

Η_δημιουργία_Ψηφιακών_Διδύ
19.10.2022

Η δημιουργία Ψηφιακών Διδύμων Ασθενών για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών, στο επίκεντρο νέου ερευνητικού προγράμματος με τη συμμετοχή του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Δημήτριο Φωτιάδη, συμμετέχει στο έργο EDITH (Ecosystem for Digital Twins in Healthcare) στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τα “Ψηφιακά Δίδυμα” (Digital Twins) στην υγειονομική περίθαλψη, το οποίο χρηματοδοτείται με 5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT) στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe.

Ένα «Ψηφιακό Δίδυμο» ασθενούς είναι μια εικονική αναπαράσταση συστημάτων ή λειτουργιών του σώματος (από όργανα έως ολόκληρο το σώμα), η οποία σε συνδυασμό με τη χρήση προγνωστικών υπολογιστικών μοντέλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων ή ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την εξατομίκευση ιατρικών προϊόντων. Στόχος του έργου EDITH είναι η δημιουργία και προώθηση ενός οικοσυστήματος για τα «Ψηφιακά Δίδυμα» στην υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη και η προετοιμασία ενός στρατηγικού χάρτη πορείας και δράσης για την ευρύτερη ανάπτυξη, ενσωμάτωση και υιοθέτησή τους. Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος θα δημιουργηθούν υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, τα οποία θα πιστοποιηθούν κάνοντας χρήση πραγματικών δεδομένων ασθενών, ενώ θα γίνει επίδειξη της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των «Ψηφιακών Διδύμων», με βασικούς χρήστες από τον τομέα της έρευνας, της βιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας.

Η καθηγήτρια Liesbet Geris, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης και του Καθολικού Πανεπιστημίου του Λέβεν (Βέλγιο), διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Εικονικής Φυσιολογίας του Ανθρώπου (VPH Institute) και συντονίστρια του έργου EDITH, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι αυτό το οικοσύστημα αποτελεί μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία που επιτρέπει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου «Ψηφιακού Διδύμου» για την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Το EDITH αποτελείται από μια κοινοπραξία δεκαεννέα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, εταιρειών και νοσοκομείων: από Ελλάδα το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Athena, από Βέλγιο το Ινστιτούτο Εικονικής Φυσιολογίας του Ανθρώπου, το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, το Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας VITO και η εταιρεία DIGITALEUROPE, από Ιταλία το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, η εταιρεία Lynkeus και το Ινστιτούτο Pi School, από Γερμανία το ερευνητικό ίδρυμα Forschungszentrum Jülich, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άαχεν, η εταιρεία Empirica και το Ινστιτούτο Θεωρητικών Μελετών της Χαϊδελβέργης, επίσης το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας AGH (Πολωνία), το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Ολλανδία), το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Επιστήμης των Υπολογιστών και του Αυτοματισμού, το Κέντρο Υπερυπολογιστών της Βαρκελώνης (Ισπανία), το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Λωζάνης (Ελβετία) και το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (Αγγλία).