Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης | Νέα

Ανακοινώσεις

Το_Ίδρυμα_Τεχνολογίας_και_Έρευνας_στην_87η_Διεθνή_
05.09.2023

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17 Σεπτεμβρίου) συμμετείχε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με εκθέματα και ομιλίες, στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο stand της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, 13.00-13.30 ο Δρ. Κώστας Βαβέκης, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ, μίλησε για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις Περιφερειακές χώρες της Ευρώπης και τον ρόλο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Στο περίπτερο του ΙΤΕ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρωτοποριακό διαδραστικό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας AugmenTable, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ το οποίο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με έντυπα έγγραφα, ενοποιώντας τα φυσικά υλικά όπως το χαρτί, με τις ψηφιακές πληροφορίες. Με τη χρήση της αφής, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, μέσω προβολής δυναμικών ψηφιακών στοιχείων και κατάλληλου φωτισμού, δημιουργείται μια μοναδική εμπειρία για τον χρήστη, ενώ παράλληλα προωθείται η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, στον χώρο της διαφήμισης και του marketing, σε πολιτιστικούς χώρους για την εξερεύνηση ιστορικών και πολιτισμικών πληροφοριών, στο πλαίσιο επαγγελματικών παρουσιάσεων και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

Το ΙΤΕ παρουσίασε επίσης το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με δυναμική παρουσία σε έξι πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα) το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε ερευνητές, ερευνητικούς οργανισμούς και Καινοτόμες Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία. Προωθεί διακρατικές συνεργασίες, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, μηχανισμών και εργαλείων που χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν την καινοτομία. Οι δράσεις του ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς αποτελεί μέλος του European Technology Transfer Offices Circle, συντονιστή του ελληνικού δικτύου του Enterprise Europe Network, ιδρυτή τεσσάρων cluster με τεχνολογική κατεύθυνση, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon Europe και κατέχει την έδρα UNESCO στην Ελλάδα, για την Προοπτική Διερεύνηση, με αντικείμενο την έρευνα για το Μέλλον.

Στον ίδιο χώρο, παρουσίασε τις δραστηριότητές του το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης που στόχο έχει την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το ΕΤΕΠ Κρήτης διαθέτει χώρους γραφείων και εργαστηρίων περίπου 4.000 τ.μ., που φιλοξενούν καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό. Οι βασικοί στόχοι του περιλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση και διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την προώθηση και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τη φιλοξενία και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και την κατάρτιση και επιμόρφωση φοιτητών, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων. Το ΕΤΕΠ Κρήτης είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων (IASP) και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.