Διεθνές Συνέδριο στις Νανοτεχνολογίες και Βιονανοτεχνολογίες NanoBio 2023 | Νέα

Εκδηλώσεις

Διεθνές_Συνέδριο_στις_Νανοτεχνολογίες_και_Βιονανοτ
11.09.2023 - 15.09.2023

Διεθνές Συνέδριο στις Νανοτεχνολογίες και Βιονανοτεχνολογίες NanoBio 2023

Το Διεθνές ΣυνέδριοNanotechnologies and Bionanoscience, NanoBio 2023” (https://nanobioconf.com/), διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Atlantis Aquila στο Ηράκλειο από 11 - 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα Μικρονανοδόμησης με Υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθώς και των Νανοϋλικών και Αναδυόμενων Ηλεκτρονικών Διατάξεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΗΔΛ, Δρ. Εμ. Στρατάκης, και ο Καθ. του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Εμ. Κυμάκης.

Tο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστήμών “NanoBio 2023” στοχεύει να αξιοποιήσει τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Νανοτεχνολογίας και των Βιο-νανοεπιστημών, αντλώντας και παρέχοντας ένα διεπιστημονικό φόρουμ για επιστήμονες και μηχανικούς από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία. Το συνέδριο περιλαμβάνει πέντε συμπόσια με αντικείμενα την ανάπτυξη νέων νανοϋλικών, καινοτόμων βιο-νανο-συστημάτων για την μηχανική ιστών, την αναγεννητική ιατρική και την υγιεινομικη περίθαλψη, προηγμένων νανουλικών για φωτοβολταικές εφαρμογές, νανοϊατρικών βιοηλεκτρονικών διατάξεων.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα και οι τελευταίες ανακαλύψεις στους τομείς της Νανοτεχνολογίας και Βιο-νανοτεχνολογίας, από κορυφαίους διακεκριμένους επιστήμονες, παγκόσμια αναγνωρισμένους για τη συνεισφορά τους, όπως οι: Καθ. Julia Greer (California Insititute of Technology, USA), Καθ. Nicholas Peppas (The University of Texas at Austin, USA), Καθ. Sotiris Pratsinis (ETH, Switzerland), Καθ. George Malliaras (University of Cambridge, UK), Καθ. Rodrigo Martins (NOVA University Lisbon, Portugal), Καθ. Prof. Manish Chhowalla (University of Cambridge, UK) και o Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη της Κρήτης ως επιστημονικής κοιτίδας, αναπτύσσοντας διαύλους συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς παγκοσμίως. Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτέλεσε πόλο έλξης για τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών από κορυφαία Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα, γεγονός που αποτελεί ύψιστη τιμή για το νησί μας.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κος Μάξιμος Σενετάκης, καθώς και η Υπουργός Έρευνας της Πορτογαλίας Καθ. Elvira Fortunato.