Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ για τον ψηφιακό εντοπισμό δημόσια διαθέσιμων απινιδωτών | Νέα

Ανακοινώσεις

Προγραμματική_Σύμβαση_μεταξύ_Περιφέρειας_Κρήτης_κα
11.09.2023

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ για τον ψηφιακό εντοπισμό δημόσια διαθέσιμων απινιδωτών

Υπεγράφη την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητή Δημήτρη Πλεξουσάκη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, Προγραμματική Σύμβαση για τον ψηφιακό εντοπισμό Απινιδωτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Δημήτριος Κατεχάκης επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ο υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Νίκος Σταθιάκης, ο συντονιστής του τμήματος καινοτομίας και ανάπτυξης εφαρμογών του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Γιώργος Καβλεντάκης και η Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου υπεύθυνη του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η εκπόνηση προγράμματος για τη χαρτογράφηση και καταγραφή των διαθέσιμων Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών της Περιφέρειας και την υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές, διαθέσιμης δωρεάν σε πολίτες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου δημόσια διαθέσιμων Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα ΖΩΗ, το οποίο στοχεύει στην ασφάλεια και προστασία των αθλητών, κατοίκων και επισκεπτών της Περιφέρειας Κρήτης. Μεταξύ άλλων, θα υποδεικνύουν άμεσα το κοντινότερο σημείο που υπάρχει Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, καθώς και θα παρέχουν οδηγίες για Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίηση των εφαρμογών του ΙΤΕ-ΙΠ έχει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας με Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη.

Η εξωνοσοκομειακή Καρδιακή Ανακοπή αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, με πάνω από 300.000 θύματα το χρόνο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών το κρίσιμο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ΚΑΡΠΑ και τη χρησιμοποίηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), μετά το σταμάτημα της καρδιάς, είναι 3 έως 5 λεπτά. Κατά συνέπεια η εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και η έγκαιρη χρήση ενός ΑΕΑ, μέσα στα πρώτα λεπτά μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος μέχρι και 70%.

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ). Το έργο του επικεντρώνεται στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή, με όραμα την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας στο σημείο της ανάγκης. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς το χρήστη, εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες ehealth@ics.forth.gr, www.ceha.gr