Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.) | Νέα

Ανακοινώσεις

Νέο_Διοικητικό_Συμβούλιο_της_Εταιρείας_Διαχείρισης
11.09.2023

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2023 με πενταετή θητεία, και συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη.

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ Κρήτης) ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης και τη διασύνδεσή τους με τη βιομηχανία και την παραγωγή.

Ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μετόχους για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Βασικός μας στρατηγικός στόχος είναι η χάραξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, η οποία θα συμβάλει στον μετασχηματισμό του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης σε ένα κέντρο καινοτομίας & επιχειρηματικής αριστείας, με σκοπό να προάγει την γνώση και τη συνεργατικότητα, να προσελκύει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. Είναι γεγονός ότι το οικοσύστημα της Κρήτης παρουσιάζει σημαντικές ερευνητικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, με προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς, τις οποίες καλούμαστε όλοι να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ανέφερε: «Στη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της Χώρας, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης κατέχει καίριο ρόλο, συμβάλλοντας στην προώθηση και εκμετάλλευση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, βοηθώντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών εταιρειών και διασυνδέοντας την ερευνητική με την επιχειρηματική κοινότητα. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ για την προσφορά τους και ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μια εποικοδομητική θητεία, με όραμα που θα δημιουργήσει τις βέλτιστες προοπτικές για την ανάπτυξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, της τοπικής κοινωνίας αλλά και ευρύτερα της Περιφέρειας Κρήτης. Συγχαίρω ιδιαίτερα τον νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ, Δρ. Γιώργο Παπαμιχαήλ, για τη σημαντική επιτυχία και την επάξια εκλογή του, η οποία επισφραγίζει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας γενικότερα».

Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου ΔΣ της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του ΙΤΕ.

Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Χατζηδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Phaistos Networks.

Μέλη

  • Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ.
  • Βαγγέλης Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • Μιχάλης Καθαράκης, Διαχειριστής της εταιρείας Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής.
  • Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μύλοι Κρήτης.
  • Νίκος Παπανδρουλάκης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ.
  • Δημήτρης Πλεξουσάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος ΙΤΕ.
  • Μανόλης Στρατάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΤΕ.
  • Νίκος Τοουλιάς, Διευθυντής HUB, Τράπεζα Πειραιώς.
  • Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Παγκρήτια Τράπεζα.

Παρούσα σύσταση του ΔΣ της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ

Λίγα λόγια για την ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993. Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 207.190,00 € και βασικούς μετόχους το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με ποσοστό 32,29% και την Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 30,45%. Επιπλέον, υπάρχουν ακόμη 18 μέτοχοι, κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν μικρά ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διαχείριση και ανάπτυξη του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις εγκατεστημένες εταιρείες της θερμοκοιτίδας του ΕΤΕΠ Κρήτης. Η επιχειρηματική κοινότητα του ΕΤΕΠ Κρήτης απαριθμεί σήμερα 40 καινοτόμες εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται περίπου 400 εργαζόμενοι. Οι περισσότερες από αυτές είναι εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης και δραστηριοποιούνται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον σε τομείς αιχμής και υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.