Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Pharmathen Νέα ερευνητική συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και φαρμακευτικών προϊόντων | Νέα

Ανακοινώσεις

Ίδρυμα_Τεχνολογίας_και_Έρευνας__-__Pharmathen_Νέα_
31.10.2023

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Pharmathen Νέα ερευνητική συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και φαρμακευτικών προϊόντων

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της φαρμακοβιομηχανίας Pharmathen, κ. Δημήτρη Καδή, με στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων για την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών δράσεων.

Ειδικότερα, οι δύο φορείς στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και τεχνολογικών καινοτομιών με θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων με βάση τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, θα συνεργάζονται στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, σε κοινές επιστημονικές δημοσιεύσεις, αλλά και τη διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

Ήδη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων, η Pharmathen ενέκρινε την χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την καταπολέμηση της χρόνιας φλεγμονής. Πιο συγκεκριμένα, η φαρμακοβιομηχανία Pharmathen θα χρηματοδοτήσει το εργαστήριο γενωμικής αστάθειας των θηλαστικών με επιβλέποντα τον καθηγητή Γιώργο Γαρίνη για την ανάπτυξη νέων αντιφλεγμονωδών mRNA φαρμάκων.

Με την πάροδο του χρόνου, βλάβες στο DNA συσσωρεύονται σταδιακά, προκαλώντας την ενεργοποίηση των έμφυτων ανοσολογικών αποκρίσεων σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο. Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντας κινδύνου για την πρώιμη εμφάνιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων, μεταβολικών επιπλοκών και του καρκίνου κατά τη διαδικασία της γήρανσης.

O καθηγητής Γιώργος Γαρίνης εξήγησε ότι «η ανάπτυξη mRNA φαρμάκων για την καταπολέμηση της χρόνιας φλεγμονής στοχεύει στην επιλεκτική αφαίρεση προϊόντων των γενετικών βλαβών». Πρόσθεσε ότι «η στρατηγική αυτή θεραπεύει μία από τις κυρίαρχες αιτίες φλεγμονής χωρίς την ανάγκη χρήσης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, αποφεύγοντας πιθανές συνεπαγόμενες επιπλοκές».

Η Pharmathen αποτελεί μία από τις πλέον διακεκριμένες Ευρωπαϊκές εταιρείες στον φαρμακευτικό κλάδο με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών και τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Η συνεργασία μεταξύ του ΙΜΒΒ και της Pharmathen αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή συνένωση δυνάμεων στον χώρο της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και την αφοσίωση των δύο οργανισμών στην κορυφαία ποιότητα και την καινοτομία.

«Η παρούσα συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική σύνδεσης του ΙΤΕ-ΙΜΒΒ με τη Φαρμακοβιομηχανία, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης και των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της έρευνας, αλλά και στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης μακροπρόθεσμα», τόνισαν ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ Καθηγητής Γιάννης Βόντας και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ Καθηγητής Νεκτάριος Tαβερναράκης.

Ο κ. Δημήτρης Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος της Pharmathen, δήλωσε: «H Pharmathen είναι μια εταιρεία με προσήλωση στην έρευνα και την ανάπτυξη, η οποία επενδύει σταθερά σε τεχνολογίες και προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Μέσα από τη νέα συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ακόμη περισσότερων καινοτόμων θεραπειών, που θα κάνουν τη διαφορά στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά και να αναδείξουμε την υψηλή κατάρτιση των Ελλήνων επιστημόνων, τόσο στη χώρα μας όσο και το εξωτερικό.»

Το ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

Αποτελείται από δέκα (10) ερευνητικά Ινστιτούτα με ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Μεθόδολογίες και Τεχνολογίες Ιατρικής Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πολιτισμό, Αστροφυσική, Γεωενέργεια και Γονιδιωματική του Ανθρώπου. Σκοπός του ΙΤΕ είναι η διεξαγωγή βασικής, ιδιαίτερα δε εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, η προαγωγή της επιστήμης, η ανάπτυξη εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη του σκοπού του το ΙΤΕ εκπονεί μελέτες και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα, ειδικεύει επιστήμονες στους τομείς των Ινστιτούτων του, παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τον σκοπό του.

Η PHARMATHEN

Η Pharmathen είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην ανάπτυξη σύνθετων, καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων και βρίσκεται ανάμεσα στις 50 κορυφαίες ερευνητικές φαρμακευτικές εταιρείες στην Ευρώπη. Με όχημα την καινοτομία, εξειδικεύεται σε έναν από τους πλέον σύγχρονους και τεχνολογικά, πρωτοποριακούς κλάδους, αναπτύσσοντας Ενέσιμα Προϊόντα Βραδείας Αποδέσμευσης (LAI), Συστήματα Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης και Οφθαλμικά Διαλύματα χωρίς συντηρητικά.

Διαθέτει πάνω από 100 προϊόντα τα οποία παράγονται στο εργοστάσιό της στις Σάπες Ροδόπης, καθώς και στη μονάδα παραγωγής της, στην Παλλήνη Αττικής. Το εργοστάσιο στις Σάπες έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (US FDA).

Η Pharmathen αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτές στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, με σταθερές επενδύσεις στον κλάδο, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ απασχολεί πάνω από 1.350 ανθρώπους, από 24 διαφορετικές εθνικότητες.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στο πάθος, το ήθος και την αφοσίωση των εργαζομένων της και όλοι μαζί συντελούν, ώστε το όραμα της εταιρείας «κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων», να γίνεται πράξη.