Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την εκτίμηση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού τοπίου | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ευρωπαϊκή_Χρηματοδότηση_στο_Ίδρυμα_Τεχνολογίας_και
02.11.2023

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την εκτίμηση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού τοπίου

Σημαντική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο HORIZON EUROPE Marie Curie Staff Exchange - 2022 πέτυχε τo Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΜΣ), με συντονιστή τον Κύριο Ερευνητή Δρ. Δημήτρη Αλεξάκη, με στόχο την ανάδειξη τεχνικών και μεθοδολογιών για την εκτίμηση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού Τοπίου σε αγροτικές περιοχές.

Το ερευνητικό πρόγραμμα TOPIO φιλοδοξεί να προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας του τοπίου μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας, της γεωπληροφορικής (Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), της τεχνητής νοημοσύνης και της δημιουργίας ψηφιακών διδύμων, με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό χώρο. Το TOPIO φιλοδοξεί επίσης να καταγράψει τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με την προστασία του αγροτικού τοπίου καθώς και τις διαχρονικές και μελλοντικές αλλαγές που σχετίζονται με αυτό.

Η πρόταση του ΙΜΣ έλαβε ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (92/100) που την κατέστησε από τις πρώτες στην σειρά κατάταξης των χρηματοδοτούμενων έργων στην κατηγορία Περιβάλλον και Γεωεπιστήμες.

Η ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από 9 εταίρους από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα την Ελλάδα (Συντονίστρια χώρα), το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Εσθονία. Το έργο θα περιλαμβάνει ανταλλαγές ερευνητών μεταξύ των εταίρων, πραγματοποίηση θερινών σχολείων, διαλέξεων και συνεδρίων με στόχο την ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Ο Δρ. Αλεξάκης ανέφερε: «Η νέα αυτή χρηματοδότηση θα προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στο ΙΤΕ να ηγηθεί ενός Ευρωπαϊκού δικτύου έρευνας, το οποίο θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της χρήσης αλληλοσυμπληρούμενων τεχνικών διαχρονικής παρακολούθησης του τοπίου, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών κοινωνικο-πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαστάσεών του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 4 έτη και η εναρκτήρια συνάντησή του θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΜΣ στο Ρέθυμνο, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2023.