Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο : ΙΤΕ / Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β’ ΕΤΕΠ

Calls for Tender

27.07.2013 - 31.07.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο : ΙΤΕ / Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β’ ΕΤΕΠ