Οργάνωση & Διοίκηση

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕK) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΤΕ:

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΙΤΕ εφαρμόζεται όπως εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε με την Υπουργική Απόφαση 14770 στο Φ.Ε.Κ 1584/31.06.2009, τεύχος Β' και όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 18351 στο Φ.Ε.Κ 2193/31.12.2010, τεύχος Β'

Δείτε τα Φ.Ε.Κ.:

Φ.Ε.Κ 1584/31.07.2009, τεύχος Β' [.pdf]
Φ.Ε.Κ 2193/31.12.2010, τεύχος Β' (τροποποίηση κανονισμού) [.pdf]


 

Οργανόγραμμα:

         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΓΕK
ΙΤΕ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΔ   ΙΗΔΛ   ΙΜΒΒ   ΙΠ   ΙΥΜ   ΙΜΣ   ΙΕΧΜΗ   ΙΑ   ΙΠΕ
         
ΠΕΚ    
       
 • ΚΔ: Κεντρική Διεύθυνση
 • ΙΗΔΛ: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
 • IMBB: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 • ΙΠ: Ινστιτούτο Πληροφορικής
 • ΙΥΜ: Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • ΙΜΣ: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
 • ΙΕΧΜΗ: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
 • ΙΑ: Ινστιτούτο Αστροφυσικής
 • ΙΠΕ: Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας
 • ΠΕΚ: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • ΕΤΕΠ-Κ: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
 • ΠΡΑΞΗ: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

  Δείτε το Οργανόγραμμα σε μορφή [.pdf]

ΕΤΕΠ-Κ    
       
ΠΡΑΞΗ