ΙΤΕ εν συντομία

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Ιατρική Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία.

Το ITE  αποτελείται από 8 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση.

Τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ

Στο Ηράκλειο:

Στο Ρέθυμνο:

Στα Χανιά:

Στην Πάτρα:

Το ΙΤΕ επίσης έχει ιδρύσει τις κάτωθι Δομές:

Το Όραμά μας

Δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία, ως πυλώνες Περιφερειακής, Εθνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και προόδου.