Εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας | Νέα

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις_του_Ευρωπαϊκού_Συμβουλίου_Έρευνας
25.04.2024 - 25.04.2024
13:00

Εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη, η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή του προγράμματος ERC, European Research Council Executive Agency (ERCEA), με την ενεργή υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) διοργανώνει στις 25 Απριλίου 2024 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, εκδήλωση με τίτλο “ERCEA event for Potential ERC Applicants”.

Η εκδήλωση έχει σκοπό να πληροφορήσει τους υποψήφιους Principal Investigators (PIs) για τις προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Proof of Concept καθώς και του νέου τρόπου χρηματοδότησης Lump Sum. Επίσης, οι υποψήφιοι Principal Investigators (PIs) θα μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των προτάσεων κατευθείαν από τους εκπροσώπους της ERCEA. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) του Ελληνικού χρηματοδοτικού εργαλείου «Αιέν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου», που σκοπό έχει την ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και την επιβράβευση αξιόλογων Ερευνητικών Έργων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο της προκήρυξης, ERC. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερης κλειστής εκδήλωσης που απευθύνεται σε δικαιούχους υφιστάμενων έργων ERC, και συγκεκριμένα σε Principal Investigators (PIs) και σε Host Institutions (HIs). Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα υπάρξει ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης, κατόχων ERC grants και υποψήφιων PIs.

Οι θέσεις για την εκδήλωση είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για εγγραφές εδώ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

Workshop για δικαιούχους υφιστάμενων έργων ERC (Principal Investigators-PIs)

Στις 25 Απριλίου 2024 (08:30 έως 17:30) θα πραγματοποιηθεί κλειστή εκδήλωση (workshop) , η οποία απευθύνεται μόνο σε δικαιούχους υφιστάμενων έργων ERC (Principal Investigators-PIs). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ερευνητών στο πλαίσιο επιχορήγησης του ERC (τόσο του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” όσο και του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”) και θα εξηγηθούν λεπτομερώς οι κύριοι κύκλοι του έργου (όπως τροποποιήσεις, οικονομικές υποχρεώσεις, επιστημονικές εκθέσεις, απαιτήσεις δεοντολογίας, ανοικτή πρόσβαση, κ.λπ.).

Η εκδήλωση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό.

Για εγγραφές εδώ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Μετά το πέρας της εκδήλωσης στις 25 Απριλίου, θα υπάρξει ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης, κατόχων ERC grants και υποψήφιων PIs.

Workshop για φορείς δικαιούχων ERC grants (Host Institutions-HIs)

Στις 25 & 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μια ακόμα κλειστή εκδήλωση (workshop) που απευθύνεται μόνο σε φορείς δικαιούχων ERC grants (Host Institutions-HIs). Το workshop για τους εκπροσώπους των φορέων ξεκινά την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 13:00 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή στις 26 Απριλίου στις 17:30. Αποτελείται από διαδραστικές παρουσιάσεις και μελέτες περιπτώσεων (με έμφαση τόσο στο H2020 όσο και στο Horizon Europe) μέσα από διαφορετικές θεματικές ενότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του workshop, θα δίνεται η ευκαιρία να τίθενται ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που θα παρουσιαστούν και να ανταλλάσσονται ιδέες βέλτιστων πρακτικών με άλλους δικαιούχους. Παρέχεται και ενθαρρύνεται η δυνατότητα αποστολής τυχόν ερωτήσεων εκ των προτέρων, για την καλύτερη προετοιμασία του workshop.

Η εκδήλωση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό.

Για εγγραφές εδώ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ: Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Research Council)

Δρ. Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα: dalampira@praxinetwork.gr

Δρ. Μαρία-Χριστίνα Χειμωνίδη: cheimonidi@praxinetwork.gr