Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ιδρύματος Επιστήμης και Μηχανικής της Κορέας (KOSEF). | Νέα

Ανακοινώσεις

Μνημόνιο_συνεργασίας_μεταξύ_του_Ιδρύματος_Τεχνολογ
22.09.2006

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ιδρύματος Επιστήμης και Μηχανικής της Κορέας (KOSEF).

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ίδρυμα Επιστήμης και Μηχανικής της Κορέας (Korea Science and Engineering Foundation / KOSEF) υπέγραψαν στις αρχές του τρέχοντος μήνα Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με στόχο την από κοινού προώθηση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων στους τομείς των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΙΤΕ ο Πρόεδρος του Δ.Σ., καθ. Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης, και εκ μέρους του KOSEF ο Πρόεδρος του Οργανισμού, καθ. Oh-Kab Kwon.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων την από κοινού πραγματοποίηση ερευνητικών έργων για διάστημα τουλάχιστον δυο ετών, ανταλλαγές επιστημόνων, διεξαγωγή συνεδρίων καθώς και την προώθηση συνεργασιών σε άλλα πεδία που θα συμφωνηθούν αμοιβαία και από τα δύο μέρη. Το μνημόνιο συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο 3 χρόνων και θα μπορεί να ανανεώνεται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν και τα δύο μέρη.

Η σχετική συμφωνία υπεγράφη με πρωτοβουλία του KOSEF και με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Roh Moo-Hyan στην χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του KOSEF, συνοδευόμενος από τον Δ/ντη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Byung Whan Ho, και από τον Δ/ντη Διεθνών Προγραμμάτων, κ. Jong-Woo Kang, επισκέφτηκαν το ΙΤΕ και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το ΙΤΕ ως προς τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται και πέρα του Ευρωπαϊκού χώρου, με τελικό στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα Ε&Τ. Το KOSEF είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς Προώθησης της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κορέα, έχει μέχρι σήμερα συνάψει αντίστοιχες συνεργασίες με 36 διεθνείς φορείς και υλοποιεί 57 διακρατικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την:
κα. Ελευθερία Κατσούλη
Υπεύθυνη γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ
Τηλ. 2810 391510, Fax: 2810 391513
E-mail: ekat@admin.forth.gr