Ο Καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ο_Καθηγητής_Σπύρος_Αναστασιάδης_εξελέγη_Πρόεδρος_τ
14.02.2017

Ο Καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών

Ο κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer Federation, EPF) για την περίοδο 2018-2019.

HEPF είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός του οποίου μέλη είναι οι Εθνικές Επιστημονικές Ενώσεις Πολυμερών της Ευρώπης. Η EPF ιδρύθηκε το 1986 από 16 Ευρωπαϊκές Χώρες ως ιδρυτικά Μέλη ενώ σήμερα αριθμεί 24 πλήρη και 4 συνδεδεμένα Μέλη.  Οι στόχοι της EPF είναι ο συντονισμός και η ενδυνάμωση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών των συνθετικών και φυσικών μακρομορίων, η ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης στην επιστήμη και μηχανική των πολυμερών και η ανάπτυξη των δυνατοτήτωντων νέων Ευρωπαίων επιστημόνων στην επιστήμη των πολυμερών.

Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Α.Π.Θ. (1983) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ (1988).  Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές επιφανειών/διεπιφανειών και λεπτών υμενίων πολυμερών, μειγμάτων και διαλυμάτων πολυμερών, υβριδικών νανοσύνθετων υλικών και αποκρίσιμων συστημάτων.  Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000.  Υπήρξε  Editor του Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics (5/2006–7/2010), υπηρέτησε ως Consulting Editor του AIChE Journal (8/2012–12/2016) και υπηρετεί ως Μέλος του Editorial Advisory Board του Macromolecules (1/2015-τώρα).  Ο κ. Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ) από το 2012.

Ο κ. Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της EPF από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των χωρών μελών και διαδέχεται στην Προεδρία τον Καθ. κ. Jean-François Gérard από την INSA Lyon, που είναι Πρόεδρος για την περίοδο 2016-2017.  Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας επιστήμων πολυμερών εκλέγεται στην προεδρία της EPFμετά την εκλογή του Καθ. κ. Νίκου Χατζηχρηστίδη που υπήρξε Πρόεδρος την διετία 1996-1997.

Η εκλογή του Καθ. κ. Αναστασιάδη στην θέση του προέδρου της EPF επιβεβαιώνει την δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης στην έρευνα στην περιοχή της επιστήμης και μηχανικής πολυμερών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  Η απήχηση και αναγνώριση της έρευνας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, σε μία περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.