Διακεκριμένες προπτυχιακές υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης» | Νέα

Ανακοινώσεις

Διακεκριμένες_προπτυχιακές_υποτροφίες_«Στέλιος_Ορφ
26.06.2007

Διακεκριμένες προπτυχιακές υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), θεσμοθετεί, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών, στους πέντε (5) εισαγόμενους στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο με την υψηλότερη βαθμολογία πανελλαδικών εξετάσεων. Η διακεκριμένη υποτροφία, που ανέρχεται σε 600 ευρώ μηνιαίως, θα χορηγείται για όλο το διάστημα των 4 ετών που διαρκούν οι προπτυχιακές σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιδόσεις των υπότροφων παραμένουν άριστες. Η διακεκριμένη υποτροφία χορηγείται σε κάθε δικαιούχο, ανεξαρτήτου ηλικίας, οικονομικής κατάστασης και εθνικότητας. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται εις μνήμην του Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στέλιου Ορφανουδάκη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής επί μία δεκαετία (1994 - 2004), και Πρόεδρος του ΙΤΕ από το 2004 μέχρι το θάνατό του, τον Μάρτιο του 2005.

Οι διακεκριμένες υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης» είναι ιδιαίτερα τιμητικές, και η χορήγησή τους σημαίνει ότι ο υπότροφος υπήρξε άριστος καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Επιπλέον, δίνουν δυνατότητα επιλογής κατά προτεραιότητα για υποτροφία εξειδίκευσης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ΙΤΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες «κοιτίδες» έρευνας στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση. Η «αριστεία» του επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης που διεξήγαγε το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2005 σε όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, από ομάδα ξένων εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους, όπου το ΙΤΕ ήλθε πρώτο στη χώρα. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και πρωταγωνιστεί στην εισαγωγή και προώθηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Από τη σύστασή του το 1983, συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και από κοινού έχουν προσελκύσει κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες του κλάδου, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν διακεκριμένοι καθηγητές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, πολλοί από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε άμεση επαφή με τα ερευνητικά «δρώμενα» του Ινστιτούτου Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ως υπότροφοι φοιτητές εξειδίκευσης, καθώς κάθε χρόνο χορηγούνται πάνω από 100 τέτοιες υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.


Στέλιος Ορφανουδάκης: Σύντομο Βιογραφικό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε:
κα. Θεοδοσία Μπίτζου
Τηλέφωνο: 2810-391656
Email: bitzou@ics.forth.gr