Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 5 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήμα | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.06.2017 - 19.06.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 5 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήμα