Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια: «Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου FPGA ZYNQ ULTRASCALE+ με κωδικό: XCZU9EG-2FFVC900I/ XCZU9EG-2FFVC900IES9820» με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

15.06.2017 - 17.07.2017

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια: «Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου FPGA ZYNQ ULTRASCALE+ με κωδικό: XCZU9EG-2FFVC900I/ XCZU9EG-2FFVC900IES9820» με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής